Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Społeczność Gminy Sulików, jak co roku uczciła rocznicę odzyskania niepodległości poprzez udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 

 

Część artystyczną przygotowała grupa dzieci i młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie pod opieką nauczycieli Pani Sylwia Amrogowicz i Beata Garbulińska. Okolicznościowe spotkanie uświetniła także orkiestra dęta PGE KWB Turów pod batutą Pana Jerzego Bzowskiego. 

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:30 Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie. Po Mszy nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na Plac Wolności w Sulikowie. Pochód otwierała orkiestra dęta KWB Turów, a tuż za nią poczty sztandarowe jednostki OSP Studniska Dolne, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie oraz młodzieży niosącej sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

W gminnych obchodach 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wzięli udział: Artur  Bieliński Starosta Zgorzelecki, Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Jan Solecki Przewodniczący Rady Gminy Sulików, Janusz Kankiewicz Ksiądz Dziekan Dekanatu Leśna, ks. Andrzej Wojciechowski Proboszcz Parafii Radzimów, ks. Piotr Prajs Proboszcz Parafii Rudzica, członkowie Związku Emerytów i Rencistów w Sulikowie, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek OSP z Biernej, Sulikowa, kierownicy jednostek organizacyjnych.

 

Po okolicznościowych przemówieniach Roberta Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików i Artura Bielińskiego Starosty Zgorzeleckiego na koniec uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Po zakończeniu części patriotycznej uroczystości uczestnicy obchodów udali się do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, gdzie dzieci i młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie przedstawiła część artystyczną poświęconą 97. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Na zakończenie Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podziękował młodym artystom, kadrze pedagogicznej oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zaangażowanym w przygotowanie występu, który został nagrodzony gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

 

tekst: sulikow.pl, zdjęcia: wregionie.pl