Muzyka Bliskiego Wschodu

Dźwięki muzyki orientalnej zainaugurowały cykl lekcji muzycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, które odbywać się  będą raz w miesiącu w Gminnym Ośrodku Kultury w roku szkolnym 2017/2018.