MIKOŁAJKI W SULIKOWIE

Szóstego grudnia 2017r. Mikołaj wraz z Aniołem, Diabełkiem i Elfem zawitali do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Przy dźwiękach muzyki licznie zgromadzone dzieci uczestniczyły w grach i  zabawach na wesoło.

Serdecznie dziękujemy przede wszystkim Radzie Sołeckiej w Sulikowie, Panu Tadeuszowi Barankowi oraz Kopalni kruszywa Lafarge za wsparcie  finansowe dzięki którym dzieci zostały  obdarowane paczkami.