Sulikowski Jarmark Świąteczny – relacja

W dniu 15 grudnia 2017r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zaprosił mieszkańców naszej Gminy  na Sulikowski Jarmark Świąteczny.

Licznie przybyłych gości  powitali:  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Wąsowska – Bodo oraz Wójt Gminy Sulików  Robert Starzyński.

Tradycją naszego Ośrodka jest wystawienie podczas jarmarku spektaklu muzycznego. W tym roku dzieci uczęszczające  na zajęcia  naszego koła teatralnego przedstawiły  Królową śniegu, przenosząc oglądających  się w baśniowy świat dzieciństwa.  Sztuka, której reżyserem jest pani Grażyna Glodek z naszego GOK została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność, która nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.

Przy tej okazji serdeczne podziękowania kierujemy do  kierownictwa  kopalni Lafarge, za pomoc w uzyskaniu materiałów do wykonania scenografii.

Podczas Jarmarku  rozstrzygnięty został  gminny  konkurs  na wykonanie „Kartki świątecznej z Aniołem w tle”. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody :

Kategoria najmłodsi- przedszkole

III miejsce Jakub Ziomek Bierna

II miejsce  Lena Cisek Bierna

I miejsce Karolina Olechowska Przedszkole w Sulikowie

Kategoria klasy 1-3

III miejsce Oliwia Pers SP Bierna

II miejsce Jakub Olechowski SP Bierna

I miejsce Maja Mazur SP Bierna

Kategoria klas 4-6

2 III miejsca  Maja Mazurek i Mateusz Szuchalski SP Bierna

2 i 1 miejsca brak

Kategoria klasy starsze

I miejsce Weronika Machnicka SP Bierna

Uczestnicy konkursu  uhonorowani zostali  nagrodami.

Najmłodszymi  artystami występującymi na scenie były dzieci  z grupy VI przedszkola w Sulikowie.  Pod kierunkiem pań: Marleny Łoknickiej i Beaty Szczepańskiej przedszkolaki przedstawiły układ taneczny  do muzyki Antonio Vivaldiego z cyklu Cztery pory rokuZima. Następnie  Karolina Olechowska, której wychowawcą jest pani Kinga Koniuszewska wykonała   kolędę „ Maleńka miłość” . Występy zostały przyjęte entuzjastycznie.

Oglądaniu niepowtarzalnych ozdób świątecznych wystawionych na stoiskach towarzyszyły także kolędy i pastorałki wykonane przez muzyków z  duetu   „BEZ NAZWY LIRYCZNIE”. Pięknie wykonane utwory  wyzwoliły wiele pozytywnych emocji.

Wszystkim osobom, które zaprezentowały swoje  wyroby  rękodzielnicze  dziękujemy  za trud włożony w przygotowanie pięknych ozdób i smakołyków. Dziękujemy również  wykonawcom programu artystycznego i ich reżyserom   za występy, sprawiły wielką radość wszystkim oglądającym.

Do zobaczenia za rok!