Tradycje ludowe na pograniczu polsko-saksońskim–święto zbiorów

            

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie informuje, że otrzymał dofinansowanie do realizacji małego projektu pod nazwą:  „Tradycje ludowe na pograniczu polsko – saksońskim – święto zbiorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu  Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022. Całkowity planowany koszt projektu wynosi 19.641,53 euro. Przyznana kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 16.695,30 euro a z budżetu państwa wynosi 982,07 euro. Projekt realizowany będzie w okresie od 15 czerwca do 25 października 2018r. Partnerem ze strony niemieckiej w projekcie jest Gmina Hohendubrau.

Celem projektu jest pogłębienie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez wzajemne poznawanie kultur – tradycji i obrzędów ludowych na pograniczu polsko-saksońskim. W projekcie zapanowano dwa wydarzenia kulturalne, z których pierwsze – Festiwal Wiśni – odbędzie się w dniu 07 lipca 2018r. w Groß Radisch. Gospodarze wydarzenia zaplanowali wiele atrakcji, w których uczestniczyć będą także goście z Polski. Odbędą się konkursy, gry i zabawy. Dla dzieci przewidziano wesołe miasteczko. Goście z Polski zostaną zaproszeni na poczęstunek, po którym wspólnie z niemieckimi uczestnikami imprezy zasadzą drzewka wiśni. Drugim wydarzeniem, którego realizację przewiduje projekt są Dożynki Gminne w Sulikowie, w dniu 02 września 2018r. na sulikowskim Rynku. Tradycyjne zakończenie zbiorów obchodzić będziemy wspólnie z gośćmi z Niemiec. Podczas imprezy przewidziane są liczne atrakcje skierowane zarówno do dorosłych mieszkańców Gminy, jak i do dzieci. Zaprezentowane zostaną wieńce dożynkowe, podczas warsztatów uczestnicy nauczą się wypiekać chleb, doświadczony kucharz podczas pokazu kulinarnego przygotuje na wielkiej patelni gulasz, którym następnie poczęstuje uczestników. Warsztaty plastyczne przewidziane są dla tych, którzy  będą chcieli  malować, robić kwiaty z krepiny i wyplatać wianki. Animatorzy pomalują dzieciom twarze, chętni skorzystają z dmuchanych zamków i zjeżdżalni. Przewidziano konkursy, których zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Całość poprowadzi doświadczony konferansjer, zapewniając przednią zabawę i szereg konkursów na wesoło. Na zakończenie przewidziano występ zespołu, który zapewni doskonałą atmosferę do tańca. Przewidując pogodny  dzień organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników Dożynek daszki przeciwsłoneczne dla ochrony przed słońcem. Miejsce imprezy, pozbawione barier architektonicznych, zapewnia dostęp do niej każdemu chętnemu, bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

_____________________________________________________

Projekt „Tradycje ludowe na pograniczu polsko-saksońskim–święto zbiorów”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu  Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.
Das Projekt „Volkstraditionen an der polnisch-sächsischen Grenzregion-Erntefest” wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds  Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.