Konkurs literacko- plastyczny pn. Biało- czerwony odcień niepodległości

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Sulikowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- literackim pn.„Biało- czerwony odcień niepodległości”, organizowanym w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs ma na celu:

  • uczczenie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej
  • pobudzenie zainteresowania historią Polski
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski
  • wspieranie rozwoju plastyczno-literackich umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących Gminę Sulików
  • pobudzenie do zastosowania tradycyjnych jak i nowatorskich technik plastycznych oraz form literackich
  • rozwijanie szeroko pojętej wrażliwości artystycznej
  • umożliwienie prezentacji twórczych dokonań mieszkańców na forum Gminy Sulików

Wszystkich chętnych i małych i dużych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Organizatora konkursu niepóźniej niż 26.10. 2018 a rozstrzygniecie i wręczenie nagród  nastąpi 08.11.2018.

Z A P R A S Z A M Y !

zgłoszenie-konkurs „Biało- czerwony odcień niepodległości”

regulamin-konkurs „Biało- czerwony odcień niepodległości”

 Partnerem głównym konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Mecenas sulikowskich obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości