Spotkanie z „teatrem narracji”.

Dnia 8 października, uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Sulikowie wraz opiekunem , wzięli czynny udział w lekcji bibliotecznej organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Sulikowie.

Tym razem tematem spotkania był „teatr narracji” zwany również „teatrem papierowym”.

Teatr Kamishibai, bo o nim mowa, to najlepszy sposób promowania czytelnictwa wśród dzieci jako alternatywna forma czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzenie wyobraźni dzieci, skupiających się głównie na obrazkach.

Zajęcia podzielone były na dwa etapy. Etap pierwszy to zapoznanie się z : „Legendą o Skarbniku” z tekstem Juliana Brudzewskiego i ilustracjami Adama Wójcika i etap II- warsztaty nawiązujące do emocji wywołanych wysłuchaniem opowieści. Było wiele refleksji na temat ciężkiej pracy dawniej i dziś oraz relacji rodzinnych w dawnych czasach i obecnie. Wywołana dyskusja była bardzo burzliwa a negocjacje dotyczące argumentów przedstawianych przez dzieci, dawały wiele do myślenia.

Po zakończeniu dyskusji, podzielone wcześniej zespoły miały możliwość zaprezentowania własnych opowieści w formie kart z tekstem na odwrocie..

Dzięki wykorzystaniu możliwości teatru Kamishibai, dzieci mogą tworzyć i jednocześnie przyswajać wiedzę na dowolny temat.