Projekt  pod  tytułem  „Łączą nas tradycje. Święta ludowe na pograniczu polsko-saksońskim”

 

Z  ogromną  radością  informujemy,  że   przygotowany  przez  nas  projekt  pod  tytułem  „Łączą nas tradycje. Święta ludowe na pograniczu polsko-saksońskim” na 13. posiedzeniu  Komitetu  Sterującego  Funduszem  Małych  Projektów  Interreg Polska – Saksonia 2014-2022  został  zatwierdzony  do  dofinansowania. Wysokość przyznanego dofinansowania  wynosi 19.622,34 EUR ze środków EFRR oraz 1.154,26 EUR  ze środków budżetu państwa.

Skip to content