„Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie po raz kolejny bierze udział w projekcie unijnym. Tym razem jest to projekt „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”.

Celem projektu jest:

podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia z tematu kompetencje medialne. W projekcie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulikowie.  Już wkrótce fotorelacja z zajęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Skip to content