Podsumowanie zajęć wakacyjnych „Być razem, odnaleźć siebie”

Zajęcia rozpoczęliśmy w lipcu i trwały od poniedziałku do soboty przez 6 tygodni wakacji.

Czas podsumować wakacyjne spotkania „Być razem, odnaleźć siebie”. Zajęcia rozpoczęliśmy w lipcu i trwały od poniedziałku do soboty przez 6 tygodni wakacji.

Uczestniczyły w nich dzieci z terenu gminy Sulików. Zajęcia odbywały się na terenie sześciu sołectw gminy. Łącznie w zajęciach brało udział ponad 140 dzieci! W trakcie spotkań uczestnicy korzystali z bogatej oferty zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, naukowo- eksperymentalnych, kulinarnych, florystycznych, a także z licznych zabaw i gier terenowych. Podczas spotkań dzieci spędzały czas wolny w sposób aktywny i twórczy. W czasie spotkań realizowany był program wychowawczo-profilaktyczny, który kształtował społeczne współdziałanie, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność. 

Zakończeniem cyklu zajęć w świetlicach było ognisko lub pizza ufundowana przez GOK, a w soboty w odbywały się  zabawy z profesjonalną animatorką.

Zajęcia nie odbyłyby się gdyby nie wsparcie finansowe oraz organizacyjne. Pragniemy podziękować:

  • Wójtowi Gminy Sulików panu Robertowi Starzyńskiemu za pomoc w organizacji półkolonii
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulikowie
  • Kopalni Lafarge i Panu Kierownikowi Sebastian Kuczyński
  • Stowarzyszeniu Rozwoju Innowacyjności Energetycznej
  • Sołtysom i Radzie Sołeckiej w Studniskach Dolnych, Studniskach Górnych, Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym oraz  Wrociszowie Górnym za życzliwość, przychylność i pomoc w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
  • Pani Kindze, Kasi, Ani i Dorocie za kreatywne prowadzenie zajęć
  • Panu Wiesławowi, Małgosi i Marioli za pomoc w organizacji zajęć, zakupie i transporcie produktów na zajęcia wakacyjne

I oczywiście dziękujemy dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Skip to content