Zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie  zakończył projekt „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie  zakończył projekt „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. Podsumowaniem projektu było wyposażenie instytucji kultury w 6 laptopów, które będą służyć mieszkańcom gminy Sulików. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji poprzez organizację szkoleń oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w projekcie, oraz Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za koordynację projektu.

Skip to content