Podsumowanie projektu Nadal Aktywni 60+

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IVudało nam się zrealizować ciekawy projekt.

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IVudało nam się zrealizować ciekawy projekt.

Celem projektu „Nadal aktywni 60+”było nabycie nowych umiejętności i zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia oraz spędzania czasu wolnego osób w wieku powyżej 60 roku życia z gminy Sulików. 

W styczniu 2022r. zorganizowano spotkania wstępne we wsiach, w których zaplanowano realizacje projektu. Przeprowadzono nabór do grup warsztatowych i wyłoniono liderów grup warsztatowych. Pozyskano instruktorów do prowadzenia warsztatów i ustalono terminy ich realizacji, oraz ustalono terminarz działań. W lutym 2022 rozpoczęto realizacje warsztatów, które kontynuowane były w marcu, kwietniu i maju 2022. Efektem końcowym projektu było zorganizowanie wyjazdu do teatru w Jeleniej Górze, wspólny dla wszystkich uczestników.

W czasie trwania projektu odbyły się warsztaty, spotkania i zajęcia o spójnej tematyce, promujące pozytywne wzorce żywieniowe i aktywność ruchową: 6 dwugodzinnych warsztatów kulinarnych, 3 spotkania z dietetykiem, w tym w zakresie czytania etykiet produktów spożywczych, 3 spotkania z fizjoterapeutą, 3 spotkania z lekarzem, 30 zajęć ruchowych (ćwiczenia grupowe ukierunkowane na osoby dotąd niećwiczące), Utworzone zostały 3 grupy uczestników z 3 różnych wsi gminy Sulików. Warsztaty i zajęcia odbywały się się w świetlicach wiejskich: w Mikułowej, Studniskach Dolnych i Wrociszowie Górnym.

Na warsztatach kulinarnych uczestnicy nauczyli się przygotowywać zdrowe posiłki z wykorzystaniem ogólnodostępnych i sezonowych produktów. Spotkania z dietetykiem przygotowały uczestników do stosowanie zdrowego odżywiania, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych zdrowych produktów spożywczych. Umiejętności te wpłyną na ograniczenie chorób związanych z niewłaściwym żywieniem. Wiedzę o konieczności aktywności fizycznej uczestnicy poszerzyli podczas spotkań z lekarzem i fizjoterapeutą. Zajęcia ruchowe pokazały, że każdy, niezależnie od obecnej kondycji fizycznej, może rozpocząć aktywność ruchową.  Warsztaty uczące relaksacji nauczyły pozytywnego postrzeganie świata, wyciszenia i relaksu. Udział w wyjeździe do teatru jeleniogórskiego na sztukę komediową pt. „Prezent urodzinowy” zintegrował uczestników i zachęcił do uczestnictwa w dalszych aktywnościach w przyszłości. Uczestniczki zadeklarowały, że zdobytą wiedzę i umiejętności wprowadzą w życie w swoich rodzinach. Zadeklarowały też chęć uczestnictwa w dalszych zajęciach ruchowych oraz innych działaniach warsztatowych i kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.

 

Skip to content