Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz to miejsce inicjowania aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości.

Skip to content